Villkor med kundinformation

Innehåll

 1. Omfattning
 2. Slutsats
 3. Uttag
 4. Priser Och Betalning
 5. Fraktvillkor
 6. Äganderätts
 7. Ansvar För Fel (Garanti)
 8. Inlösen Av Kuponger Action
 9. Tillämplig Lag
 10. Jurisdiktion
 11. Alternativ Tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa villkor ( ”Villkoren”) i VR KING GmbH ( ”säljaren”) gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller entreprenör (hädanefter ”kunden”) med säljaren om stänger av säljaren i sin online lagra varor visas. Detta är att involvera sina egna villkor för kunden motsägs, om inte annat avtalats.

1.2 Inom dessa villkor är en fysisk person som går in i en transaktion för ändamål som kan tillskrivas i första hand varken kommersiellt eller oberoende yrkesverksamhet. Syftet med dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller en juridisk partnerskap att ingå en rättshandling i deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Kontraktet

2.1 produktbeskrivningar i online-butiken för säljaren inte utgör bindande erbjudanden på den del av säljaren, men tjänar till att lämna ett bindande erbjudande av kunden.

2.2 Kunden kan skicka erbjudandet via den integrerade i online-butiken för säljaren på nätet beställningsformuläret. I detta fall kunden, efter att ha placerat de utvalda varorna i den virtuella kundvagnen och gå igenom den elektroniska beställningsprocessen genom att klicka på beställningsprocessen ingå ett juridiskt bindande avtal erbjudande när det gäller korgen av varor från.

2,3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

genom att sända kunden en skriftlig bekräftelse på beställning eller en orderbekräftelse skriftligen (fax eller e-post), och omfattningen av orderbekräftelsen till kunden är relevant, eller
genom att förse kunden med de beställda varorna, där graden av tillgång av varor till kund är relevant, eller
genom att fråga kunden efter leverans av hans för att betala.
Om två eller mer före alternativen ovan, är det avtal som slutits i det ögonblick i vilket inträder en av de ovan nämnda alternativen först. Tidsfristen för accept av erbjudandet börjar dagen efter avsändande av erbjudandet av kunden och slutar med slutet av den femte dagen, som följer avsändande av erbjudandet. Om säljaren inte erbjudandet om kunden inom denna tidsfrist, anses detta som ett avvisande av erbjudandet, vilket resulterar i att kunden inte längre bunden av sin viljeförklaring.

2.4 När du skickar ett bud på online beställningsformuläret från säljaren av kontraktet kommer att arkiveras av säljaren och kunden efter att ha skickat sin beställning, tillsammans med dessa villkor skriftligen (t.ex.. När e-post, fax eller brev) skickas. Dessutom är fördragstexten på säljarens hemsida arkiverad och kan nås kostnadsfritt från kunden om lösenordsskyddade kundkonto, ange inloggningsinformationen, om inte kunden har skapat ett konto i online-butiken för säljaren innan du skickar sin beställning.

2.5 Innan du skickar beställningen via onlinebeställningsformuläret från säljaren kan kunden identifiera eventuella fel genom noggrann läsning av den information som visas på skärmen. Ett effektivt tekniska medel för att förbättra upptäckten av inmatningsfel kan därvid vara förstoringsfunktionen av webbläsaren, genom vilken displayen förstoras på skärmen. Dess ingångar kunden kan korrigera i samband med den elektroniska beställningsprocessen så länge som de vanliga tangentbord och mus fungerar tills det klickar till beställningsprocessen slutknappen.

2,6, den tyska och engelska språket för avtalet finns tillgängliga.

2,7 Order bearbetning och kontakt kan vara vanligen genom e-post och automatiserad orderbehandling. Kunden måste se till att hans eller hennes utsedda för orderhantering e-postadress är korrekt så att på denna adress från säljaren skickade e-post kan tas emot. Framför allt måste kunden se i användningen av spamfilter att alla skickas av säljaren eller som ansvarig för orderhantering Tredje e-post kan levereras.

3) Tillbakadragande

3.1 konsumenter i allmänhet rätt till en ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten till följd av annulleringen av säljaren.

3.3 Ångerrätten gäller inte för konsumenter som är part när avtalet ingicks någon medlemsstat i Europeiska unionen, vars enda bostad och leveransadress vid den tidpunkt då avtalet ingicks utanför Europeiska unionen.

4) Priser Och Betalning

4,1 Såvida produkten beskrivning av säljaren annars är vid de angivna priserna är totalpriser, som inkluderar moms. Vid behov kan ytterligare leveranskostnader och leverans visas separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 För leveranser till länder utanför EU kan medföra andra kostnader i enskilda fall där säljaren inte ansvarar för och skall betalas av kunden. Exempel på sådana kostnader för överföring av pengar genom finansiella institutioner (till exempel överföringsavgifterna, växlingsavgifter) eller juridiska importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå om leveransen inte sker till ett land utanför EU, men kunden gör betalning från ett land utanför EU i förhållande till överföring av pengar.

4.3 Betalning / s / kommuniceras till kunden i online-butiken för säljaren.

4.4 Om förskottsbetalning kommit överens via banköverföring, är betalning omedelbart efter avtalets ingående, om inte parterna har kommit överens om senast förfallodag.

4.5 Vid betalning av en betalning som erbjuds genom att acceptera betalningsprocessen via betaltjänsten PayPal S.à inträffar (Europe) R.L. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (härefter: ”PayPal”), med förbehåll för tillämpning av PayPals användaravtal, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useragreement full eller – om kunden inte har ett PayPal-konto – i enlighet med villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- full.

4.6 Om du väljer betalningsmetod ”PayPal Debit” drar PayPal fakturabeloppet efter start SEPA autogiro mandat en men inte innan tidsfristen för preliminära uppgifter på uppdrag av säljaren av kundens bankkonto. Preliminära uppgifter ( ”pre-anmälan”), varje meddelande (till exempel redovisning, politik, kontrakt) till kunder tillkännage en last med hjälp av SEPA autogiro. Om direktdebitering inte accepteras på grund av otillräckliga medel eller på grund av tecken på en falsk bankkonto eller motsäger kunden om debet, även om han inte har rätt till detta, har kunden att bära kostnaderna för återföring av de relevanta bankavgifter om han är ansvarig för detta ,

5) Fraktvillkor

5,1 leverans av varor är på väg till kundens leveransadress, om inte annat överenskommits. Under slutförandet av transaktionen som anges i beställningsprocessen säljaren leveransadress gälla.

5,2 Skickar rederiet skickade varorna tillbaka till säljaren som en leverans till kund inte var möjligt, att kunden bär kostnaderna för misslyckade leveransen. Detta gäller inte om kunden inte utgör ett tillstånd som har lett till att det är omöjligt för leverans eller om han tillfälligt förhindrad från att acceptera den tjänst som erbjuds, om inte säljaren meddelade sin prestation rimlig tid i förväg hade. Dessutom detta inte tillämpas på kostnaden för utskick till köparen om kunden utövar sin ångerrätt effekt. För kostnaden för att returnera syftet uttalande i återkallande av säljaren förordningen gäller att mer effektivt utnyttja sin ångerrätt av kunden.

5,3 Pickup är inte möjligt för logistiska skäl.

6) Bibehållande Av Titel

Om säljaren i förväg, förbehåller han titeln till de levererade varorna tills full betalning av köpeskillingen betalas.

7) Defekt Ansvar (Garanti)

7,1 Om varorna är defekta, bestämmelserna i lagstadgade ansvar för fel gäller.

7.2 Kunden uppmanas att göra anspråk på levererade varor med uppenbara transportskador budet och att informera säljaren om detta. kunden underlåter att göra detta har ingen effekt på hans juridiska eller avtalsgarantianspråk.

8) Inlösen Av Kuponger Åtgärd

8.1 Certifikat utfärdas av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighet gratis och kan köpas av kunden kan inte köpas (den ”PR certifikat”) kan endast i online-butiken för säljaren och lösas i den angivna perioden.

8,2 Action Kuponger kan bara lösas in av konsumenterna.

8.3 Enskilda produkter kan uteslutas från kupongen kampanjen, förutsatt att en lämplig begränsning av innehållet i de PR kod resulterar.

8,4 Action Kuponger kan bara lösas in innan slutförandet av orderprocessen. En tilldelning efteråt inte möjligt.

05.08 per beställning endast en kampanjkod kan alltid lösas.

8.6 Värdet av varor ska vara minst lika stor som mängden av kampanjkoden. Eventuellt kvarvarande kredit kommer inte att återbetalas av säljaren.

8.7 Presenterade värdet av kampanjkoden för att täcka för att inte kan för avveckling av skillnaden en av de andra betalningsmetoder som erbjuds av säljaren att väljas.

8,8 tillgångar en kampanjkod kommer ränta betalas antingen kontant.

8.9 kampanjkod inte kommer att återbetalas om kunden åter kupongen till åtgärden helt eller delvis betalda varor som en del av dess lagstadgade ångerrätt.

8.10 Action Voucher kan överlåtas. Säljaren kan med betalningseffekt, betala på varje innehavare som lösa in kampanjkoden i online-butiken för säljaren. Detta gäller inte om säljaren vet eller grovt vårdslöst okunnighet om icke-tillstånd av oförmåga eller bristande representation av en sådan ägare har.

9) Tillämplig Lag

9,1 Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland, med undantag lagarna om internationella köp av varor gäller alla juridiska relationer mellan parterna. För konsumenterna detta val av lag gäller endast i den mån det skydd som ges dras av tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

9,2 Dessutom gör detta lagval när det gäller den lagstadgade rätten inte konsumenter som är part när avtalet ingicks någon medlemsstat i Europeiska unionen, vars enda bostad och leveransadress vid den tidpunkt då avtalet ingicks utanför Europeiska unionen.

10) Behörighet

Om kunden är en köpman, juridisk person offentlig rätt eller offentlig rätt särskild fond etablerad inom Förbundsrepubliken Tyskland, är den enda platsen för jurisdiktion för alla tvister som följer av detta kontrakt verksamhet säljaren. Om kunden är etablerad utanför territorium Förbundsrepubliken Tyskland, är verksamheten för säljaren exklusiv behörighet för tvister som följer av detta avtal, om avtalet eller anspråk enligt avtalet för kundens affärsverksamhet eller yrkesverksamhet kan tillskrivas. Säljaren är dock rätt i ovanstående fall, i alla fall, att ringa verksamhet för kunden.

11) Alternativ Tvistlösning

11,1 Europeiska kommissionen är på Internet på följande länk en plattform för online-tvistlösning klar: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en samlingspunkt för out-of-domstol lösa tvister till följd av onlineförsäljning eller tjänstekontrakt, där en konsument är inblandad.

11.2 Säljaren är inte skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande innan en konsument skiljedoms kropp redo.