Avtryck

Future Pilot LTD
Lordou Vyronos 61-63
6023 Larnaca
Cyprus

Telefon: +35799282487
E-post: mail@mrcardboard.eu

Registry Number: ΗΕ415459

Moms identifikationsnummer enligt § 27a moms lag: CY10415459X

Plattform för Europeiska kommissionen om tvistlösning online: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vi är inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande innan en konsument skiljedoms kropp redo.

Begränsning av ansvaret för internt innehåll
Innehållet på vår hemsida har sammanställts med noggrann vård och så vitt vi vet. Vi kan dock inte ta ansvar för uppdatering, fullständighet eller noggrannhet på någon av sidorna.

Enligt 7 § 1 i TMG (Telemediengesetz – Tele Media Act genom tysk lag) är vi som tjänsteleverantörer ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar. I enlighet med avsnitten 8 till 10 i TMG är vi emellertid inte som tjänsteleverantörer skyldiga att övervaka extern information som tillhandahålls eller lagras på vår hemsida. När vi väl har blivit medvetna om en viss överträdelse av lagen kommer vi omedelbart att ta bort innehållet i fråga. Eventuellt ansvar för denna fråga kan endast antas från den tidpunkt då överträdelsen blir känd för oss.

Begränsning av ansvaret för externa länkar
Vår hemsida innehåller länkar till tredje parts webbplatser (”externa länkar”). Eftersom innehållet på dessa webbplatser inte är under vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för sådant externt innehåll. I samtliga fall är leverantören av information på de länkade webbplatserna ansvariga för innehållet och noggrannheten i den information som lämnats. Vid den tidpunkt då länkarna var placerade kunde inga överträdelser av lagen identifieras för oss. Så snart en överträdelse av lagen blir känd för oss, tar vi omedelbart bort länken ifråga.

Upphovsrätt
Innehållet och arbetena som publiceras på denna webbplats regleras av Tysklands upphovsrättslagar. Om dubblering, bearbetning, distribution eller någon form av användning som inte omfattas av upphovsrättslagstiftningen ska kräva skriftligt samtycke från författaren eller upphovsmannen i fråga.

Bilder
http://www.heise.de/
http://techcrunch.com/
http://www.spiegel.de/
http://www.wired.de/
http://play.google.com/store/
http://stocksnap.io/
http://unsplash.com/
http://www.freepik.com/

Ytterligare kommentarer
Google Cardboard är ett varumärke som tillhör Google Inc.