Vilkår med kundeinformasjon

Innhold

 1. Omfang
 2. Konklusjon
 3. Uttak
 4. Priser Og Betaling
 5. Fraktbetingelser
 6. Bevaring Av Tittelen
 7. Virkninger Av Mangel (Garanti)
 8. Innløsning Av Bilag Handling
 9. Gjeldende Lov
 10. Jurisdiksjon
 11. Alternativ Tvisteløsning

1) Omfang

1.1 Disse vilkårene og betingelsene ( «Vilkårene») av VR KING GmbH (det «Selger») gjelder for alle kontrakter for levering av varer som en forbruker eller entreprenør (heretter «Kunden») med selgeren om stenger av selger i sine nettbutikken varer vist. Dette er involvering av egne betingelser for kunden er motsagt, med mindre det er avtalt noe annet.

1.2 Innenfor disse vilkårene er enhver fysisk person som inngår en transaksjon til formål som kan tilskrives primært verken kommersiell eller selvstendig faglig aktivitet. Ved anvendelsen av disse betingelser er en fysisk eller juridisk person eller en juridisk partnerskap, i inngå en juridisk transaksjon i deres kommersielle eller selvstendig faglig aktivitet.

2) Kontrakt

2.1 produktbeskrivelser i nettbutikken til selgeren utgjør ikke bindende tilbud på den delen av selger, men tjener til å sende inn et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan sende tilbudet via integrert i nettbutikken til selgeren online bestillingsskjema. I dette tilfellet kunden, etter å plassere de valgte varene i den virtuelle handlekurven og gå gjennom det elektroniske bestillingsprosessen ved å klikke på knappen bestillingsprosessen inngå en juridisk bindende kontrakt tilbud i form av kurv av varer fra.

2.3 Selgeren kan godta kundens tilbud innen fem dager,

ved å videresende kunden en skriftlig bekreftelse på ordre eller en ordrebekreftelse skriftlig (faks eller e-post), og omfanget av ordrebekreftelse til kunden er relevant, eller
ved å gi kunden de bestilte varer, hvor omfanget av tilgang av varer til kunden er relevant, eller
ved å spørre kunden etter levering av sitt for å betale.
Hvis to eller flere før de ovennevnte alternativene, er kontrakten inngått i øyeblikket som trer en av de nevnte alternativene først. Frist for aksept av tilbudet starter dagen etter utsendelse av tilbudet av kunden og slutter med slutten av den femte dagen, som følger utsendelse av tilbudet. Hvis selgeren ikke tilbudet til kunden innen nevnte tidsrom, regnes dette som en avvisning av tilbudet, med det resultat at kunden er ikke lenger bundet av sin erklæring av intensjon.

2.4 Når du sender inn et bud på den elektroniske bestillingsskjemaet fra selgeren av kontrakten vil bli arkivert av selgeren og kunden etter sending hans ordre, sammen med disse vilkårene skriftlig (f.eks. Som e-post, faks eller brev) sendt. I tillegg traktaten teksten på selgerens nettsted er arkivert og kan nås gratis fra kunden om passordbeskyttet kundekonto, angi påloggingsinformasjonen, med mindre kunden har opprettet en konto i nettbutikken til selgeren før du sender sin bestilling.

2.5 Før du sender inn bestillingen via elektronisk bestillingsskjema fra selger, kan kunden identifisere mulige feil ved grundig lesning av informasjonen som vises på skjermen. En effektiv tekniske midler for å forbedre deteksjonen av inngangsfeil kan derved være forstørrelsen funksjon av nettleseren, ved hvilken skjermen er forstørret på skjermen. Sine innganger kunden kan korrigere i sammenheng med den elektroniske bestillingsprosessen så lenge de vanlige tastatur og mus funksjoner til det klikker til bestillingsprosessen endelige knappen.

2.6, den tyske og det engelske språket for kontrakten er tilgjengelige.

2.7 Rekkefølgen behandling og kontakt kan være vanligvis via e-post og automatisering ordrebehandling. Kunden må sørge for at hans eller hennes utpekt for ordrebehandling e-postadressen er korrekt, slik at på denne adressen fra selgeren sendte e-postmeldinger kan mottas. Spesielt må kunden sikre i bruk av spamfiltre som alle sendt av selgeren eller fra den ansvarlige for ordrebehandling Tredje e-post kan leveres.

3) Uttak

3.1 forbrukere er generelt berettiget til en angrerett.

3.2 Nærmere opplysninger om angreretten som følge av kansellering av selgeren.

3.3 angrerett ikke gjelder for forbrukere som er part når kontrakten ble inngått en medlemsstat i EU, hvis eneste bolig og leveringsadresse på det tidspunktet avtalen ble inngått utenfor EU er.

4) Priser Og Betaling

4.1 Med mindre produktet beskrivelse av selger ellers er på de oppgitte prisene er totalpriser, som inkluderer mva. Om nødvendig kan ytterligere leveranse og fraktkostnader er vist hver for seg i de respektive produktbeskrivelse.

4.2 For leveranser til land utenfor EU kan medføre andre kostnader i enkeltsaker som selgeren er ikke ansvarlig for, og skal dekkes av kunden. Eksempler på dette er kostnader for pengeoverføringer gjennom finansinstitusjoner (for eksempel overføring avgifter, utveksle avgifter) eller juridiske toll eller avgifter (f.eks toll). Slike kostnader kan også påløpe dersom leveransen ikke er gjort til et land utenfor EU, men kunden gjør betalingen fra et land utenfor EU i forhold til pengeoverføring.

4.3 Betaling / s er / blir kommunisert til kunden i nettbutikken til selgeren.

4.4 Dersom forskuddsbetaling avtalt via bankoverføring, er betalingen forfaller umiddelbart etter inngåelsen av kontrakten, med mindre partene er enige om ikke senere forfallsdato.

4.5 Ved betaling med en betaling som tilbys ved å godta betalingsprosessen via betalingstjenesten PayPal S.à oppstår (Europa) R.L. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter: «PayPal»), med forbehold om anvendelsen av PayPals brukeravtale, tilgjengelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useragreement full eller – hvis kunden ikke har en PayPal-konto – i henhold til vilkårene for betalinger uten en PayPal-konto, tilgjengelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- full.

4.6 Hvis du velger betalingsmåten «PayPal debet» trekker PayPal fakturabeløpet etter start av SEPA direkte belastning mandat, en, men ikke før fristen for den foreløpige informasjonen på vegne av selgeren ved kundens bankkonto. Foreløpige opplysninger ( «pre-varsling»), hver melding (for eksempel regnskap, politikk, kontrakt) til kunder som annonserer en last ved hjelp av SEPA direkte belastning. Hvis direkte belastning ikke æret på grunn av utilstrekkelige midler eller på grunn av indikasjon på en falsk bankkonto eller motsier kunde av belastning, selv om han ikke har rett til dette, må kunden bære kostnadene ved tilbakeføring av de aktuelle bankgebyrer hvis han er ansvarlig for dette ,

5) Shipping Vilkår

5.1 Levering av varer er i transitt til kundens leveringsadresse, med mindre annet er avtalt. Under gjennomføringen av transaksjonen er angitt i bestillingsprosessen selger leveringsadresse skal gjelde.

5.2 Sender rederiet sendt varene tilbake til selger som en levering til kunden ikke var mulig, kunden bærer kostnadene for mislykket levering. Dette gjelder ikke dersom kunden ikke representerer en tilstand som har ført til at det er umulig for levering eller om han ble midlertidig forhindret fra å akseptere den tjenesten som tilbys, med mindre selgeren annonserte sin ytelse rimelig tid på forhånd hadde. Videre gjelder dette ikke i forhold til kostnadene ved utsendelse til kjøperen dersom kunden utøver sin angrerett effekt. For prisen for retur formålet uttalelse i tilbakekalling av selger Forskriften gjelder for mer effektivt å utøve angreretten av kunden.

5.3 Pickup er ikke mulig for logistiske årsaker.

6) Retensjon Av Tittel

Hvis selgeren på forhånd, forbeholder han tittelen til de leverte varer inntil full betaling av kjøpesummen skyldte.

7) Defekt Ansvar (Garanti)

7.1 Dersom varene er defekte, bestemmelsene i lovbestemte ansvar for mangler gjelder.

7.2 Kunden blir bedt om å hevde de leverte varene med åpenbare transportskader til befrier og å informere selger tilsvarende. kunden unnlater å gjøre, dette har ingen innvirkning på hans juridiske eller kontraktsgarantikrav.

8) Innløsning Av Kuponger Handling

8.1 Sertifikater utstedt av selgeren som en del av kampanjer med en viss gyldighet gratis og kan kjøpes av kunden kan ikke kjøpes (de «Promotional Sertifikater») kan kun i nettbutikken til selgeren og innløses i den angitte perioden.

8.2 Handling Kuponger kan bare løses av forbrukerne.

8.3 Individuelle produkter kan utelukkes fra bilaget kampanjen, forutsatt at en passende begrensning av innholdet av de markedsførte kode resulterer.

8.4 Handling Bilag kan bare løses før gjennomføringen av ordren prosessen. En allokering etterpå er ikke mulig.

05,08 per bestilling bare en kampanjekode kan alltid bli forløst.

8.6 Verdien av varer, skal være minst lik mengden av kampanjekoden. Eventuell rest kreditt vil ikke bli refundert av selger.

8,7 Presentert verdien av kampanjekode for å dekke ordren ikke kan, for oppgjør av forskjellen en av de andre betalingsmetoder som tilbys av selgeren til å bli valgt.

8,8 Eiendelene til en kampanjekode vil bære renter betalt i kontanter.

8.9 kampanjekode vil ikke bli refundert dersom kunden returnerer bilaget til handlingen helt eller delvis betalt varer som en del av sin lovfestede angreretten.

8.10 Handlings Voucher er overførbar. Selgeren kan med lossing effekt, betale til hver holderen som innløse kampanjekode i nettbutikken til selgeren. Dette gjelder ikke dersom selgeren vet eller grovt uaktsom uvitenhet om ikke-tillatelse fra inhabilitet eller mangel på representasjon av en slik eieren har.

9) Gjeldende Lov

9.1 Loven av Forbundsrepublikken Tyskland, med unntak av lover om internasjonalt salg av varer gjelder for alle juridiske forhold mellom partene. For forbrukerne denne lovvalg gjelder bare så langt beskyttelsen trekkes tilbake etter ufravikelige bestemmelser i lovgivningen i den stat der forbrukeren har sin vanlige bopel.

9.2 I tillegg gjør dette lovvalg i forbindelse med lovfestet rett ikke på forbrukere som er part når kontrakten ble inngått en medlemsstat i EU, hvis eneste bolig og leveringsadresse på det tidspunktet avtalen ble inngått utenfor EU er.

10) Jurisdiksjon

Dersom kunden er en kjøpmann, juridisk person i offentlig rett eller offentligrettslige eget fond etablert på territoriet til Forbundsrepublikken Tyskland, er det eneste verneting for alle tvister som oppstår fra denne kontrakten virksomheten av selger. Hvis kunden er etablert utenfor territoriet til Forbundsrepublikken Tyskland, er virksomheten av selger eksklusive jurisdiksjonen for alle tvister som oppstår fra denne kontrakten, dersom kontrakten eller krav i henhold til avtalen av kundens handel eller faglig aktivitet kan tilskrives. Selgeren er imidlertid rett i ovennevnte tilfeller, i alle fall, å kalle stedet for virksomheten til kunden.

11) Alternative Dispute Resolution

11.1 EU-kommisjonen er på Internett på følgende link en plattform for online tvisteløsning klar: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne plattformen fungerer som et samlingspunkt for out-of-forlik av tvister som oppstår fra online salg eller tjenestekontrakt, der en forbruker er involvert.

11.2 Selgeren er ikke forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosedyre før en forbruker voldgift kroppen klar.