Terugstuurbeleid

B2C Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden, waar de consument is iedere natuurlijke persoon die een transactie komt voor doeleinden die vooral toe te schrijven noch commercieel, noch zelfstandige beroepsactiviteit:

A. Annulering

Het terugtrekken

Je hebt binnen veertien dagen terug te trekken uit de overeenkomst zonder opgave van redenen.

De wachttijd bedraagt ​​veertien dagen na de dag, hebben de laatste goederen bezit van u, of een vertegenwoordiger van uw derde partij, die niet de vervoerder genomen en heeft.

Om uw recht uit te oefenen, moet je (VR KING GmbH, Liebermannstr. 30, 30926 Seelze, Duitsland, Tel. 49 30 9210 9162, e-mail: mail@mrcardboard.eu) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. als een verzonden per post brief of e-mail) over uw besluit terug te trekken uit dit contract op de hoogte. Dan kan dat met het bijgevoegde model herroeping is echter niet verplicht.

het gemaakt om bescherming van de wachttijd is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor de deadline terugtrekking.

Gevolgen van herroeping

Als je terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten te zetten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan die wij aanbieden, goedkoopste Standard hebben gekozen hebben) onmiddellijk terug te betalen uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving werd ontvangen over de annulering van dit contract met ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval betaalt u kosten als gevolg van deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling totdat we de goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat je terug de goederen hebben gestuurd, indien dit eerder is.

Je moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop zij ons kennis van de annulering van dit contract aan ons of door te geven terug te keren. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor de termijn van veertien dagen te sturen.

Zij dragen de kosten van het terugzenden van de goederen.

Je hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen als de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederenbehandeling vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van herroeping

Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die partij zijn bij het sluiten van de overeenkomst een lidstaat van de Europese Unie, die als enige woonplaats en afleveradres op het moment dat het contract werd buiten de Europese Unie gesloten zijn.

Algemene informatie

1) Vermijd beschadiging en vervuiling van het product. Terug te sturen de goederen kunt u in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingen componenten voor ons. Indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u niet meer over de originele verpakking, gelieve een geschikt pakket voor een adequate bescherming tegen transportschade.
2) Stuur de goederen kunt u niet onvrij voor ons.
3) Houd er rekening mee dat de bovenstaande paragrafen 1-2 is geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het recht.

B. Herroeping

Als u het contract te annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

naar

VR KING GmbH
Liebermannstr. 30
30926 Seelze
Duitsland
E-mail: mail@mrcardboard.eu

Hierbij mede (s) Ik / wij (*) terug te trekken uit mijn / ons (*) contract aangegaan voor de aankoop van de volgende goederen (*) / levering van de volgende diensten (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
van / Naam consument (en)

________________________________________________________
Adres van / consument (en)

________________________________________________________
Signature / consument (en) (alleen voor bericht op papier)

_________________________
datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing