Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoud

 1. Strekking
 2. Conclusie
 3. Het Terugtrekken
 4. Prijzen En Betaling
 5. Leveringsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid Voor Gebreken (Garantie)
 8. Aflossing Van Vouchers Actie
 9. Toepasselijk Recht
 10. Jurisdictie
 11. Alternatieve Geschillenbeslechting

1) Scope

1.1 Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) van de VR KING GmbH (de “verkoper”) zijn van toepassing op alle contracten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna “klant”) met de verkoper met betrekking tot de sluit door de verkoper in zijn online winkel goederen getoond. Dit is de betrokkenheid van de eigen voorwaarden van de klant wordt tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 In deze voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een transactie komt voor doeleinden die vooral toe te schrijven noch commercieel, noch zelfstandige beroepsactiviteit. De zin van deze regeling is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, in een rechtshandeling het sluiten in hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Een Contract

2.1 Het product beschrijvingen in de online winkel van de verkoper vormen geen bindende aanbiedingen van de kant van de verkoper, maar dient om een ​​bindend bod in te dienen door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod in te dienen via het geïntegreerd in de online shop van de verkoper online bestelformulier. In dit geval heeft de klant, na de geselecteerde goederen te plaatsen in de virtuele winkelwagen en gaan door het elektronisch bestellen door te klikken op de knop het bestelproces het sluiten van een juridisch bindend contract aan te bieden op het vlak van de korf van goederen uit.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen te aanvaarden,

door toezending van de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling of een orderbevestiging schriftelijk (per fax of e-mail), en de omvang van de orderbevestiging aan de klant is relevant, of
door de ontvanger het bestelde goederen, waarbij de mate van toegang van goederen aan de klant relevant is, of
door het stellen van de klant na de levering van zijn bestelling te betalen.
Als twee of meer voor de bovengenoemde wijzen, wordt de opdracht op het moment gesloten waarin komt een van de hiervoor genoemde alternatieven eerste. De uiterste termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag na de verzending van het aanbod door de klant en eindigt met het einde van de vijfde dag, waarop met de verzending van het aanbod volgt. Als de verkoper niet het aanbod van de klant binnen de gestelde termijn, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn wilsverklaring.

2.4 Bij het indienen van een bod op de online bestelformulier van de verkoper van het contract zal worden ingediend door de verkoper en de klant na het verzenden van zijn bestelling, samen met deze Algemene Voorwaarden schriftelijk (bv. Als e-mail, fax of brief). Daarnaast is het verdrag tekst op de website van de verkoper is gearchiveerd en kan kosteloos worden geopend vanuit de klant van het wachtwoord beveiligde klantrekening, met vermelding van de login-gegevens, tenzij de klant een rekening in de online winkel van de verkoper heeft gemaakt voordat hij zijn bestelling verstuurt.

2.5 Voor het indienen van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke fouten te identificeren door zorgvuldige lezing van de op het scherm weergegeven informatie. Een effectieve technische middelen voor de detectie van invoerfouten verbeteren kan daardoor de loepfunctie van de browser, waarbij de weergave wordt vergroot op het scherm. De ingangen van de klant kan corrigeren in het kader van de elektronische bestelproces zolang de gebruikelijke toetsenbord en muis functies totdat deze klikt om de uiteindelijke knop bestelproces.

2.6, de Duitse en de Engels taal voor het contract beschikbaar zijn.

2.7 De orderverwerking en contact kan gewoonlijk via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat zijn of haar aangewezen voor de orderverwerking e-mail adres correct is, zodat op dit adres van de verkoper stuurde e-mails kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant ervoor zorgen in het gebruik van spamfilters dat alle verzonden door de verkoper of die verantwoordelijk zijn voor de orderverwerking Derde e-mails kunnen worden geleverd.

3) Opname

3.1 consumenten zijn over het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht als gevolg van de annulering van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die partij zijn bij het sluiten van de overeenkomst een lidstaat van de Europese Unie, die als enige woonplaats en afleveradres op het moment dat het contract werd buiten de Europese Unie gesloten zijn.

4) Prijzen En Betaling

4.1 Tenzij het product beschrijving van de verkoper anders is, is op de vermelde prijzen zijn de uiteindelijke prijzen, waarop de BTW op te nemen. Indien nodig, de extra kosten levering en verzendkosten afzonderlijk worden weergegeven in het betreffende product beschrijving.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen andere kosten in individuele gevallen waarin de verkoper is niet verantwoordelijk voor en zijn voor rekening van de klant in rekening worden gebracht. Voorbeelden hiervan zijn de kosten voor het betalingsverkeer via financiële instellingen (bijvoorbeeld transactiekosten, wisselkosten) of rechtspersoon invoerrechten of belastingen (bv douanerechten). Deze kosten kunnen ook worden gemaakt indien de levering niet wordt verwezen naar een land buiten de Europese Unie, maar de klant maakt de betaling uit een land buiten de Europese Unie met betrekking tot de geldoverdracht.

4.3 Betaling / s is / zijn meegedeeld aan de klant in de online winkel van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving overeengekomen betaling verschuldigd is direct na sluiting van het contract, tenzij de partijen uiterlijk vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 In geval van betaling met een betaling die door het aanvaarden het betalingsproces via de betalingsdienst PayPal S.Ã optreedt (Europe) R.L. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”), onder voorbehoud van de toepassing van de PayPal-gebruikersovereenkomst, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / gebruikersovereenkomst-full of – als de klant niet beschikt over een PayPal-rekening – onder voorbehoud van de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, te bereiken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- vol.

4.6 Indien u kiest voor de betaalmethode “PayPal Debit” trekt PayPal het factuurbedrag na het starten van de Europese incasso mandaat, één, maar niet vóór de uiterste datum voor de voorlopige informatie voor rekening van de verkoper door de klant bankrekening. Inleidende informatie ( “pre-notification”), elk bericht (bijvoorbeeld boekhouding, beleid, contract) om klanten de aankondiging van een lading met behulp van SEPA-incasso. Indien de automatische afschrijving niet gehonoreerd wegens onvoldoende saldo of door de aanduiding van een valse bankrekening of in tegenspraak met de klanten van de debit, hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, de klant de kosten van de omkering van de betrokken bank lasten dragen indien hij hiervoor verantwoordelijk ,

5) Verzendkosten

5.1 De levering van goederen in transit naar het afleveradres van de klant, tenzij anders overeengekomen. Tijdens de voltooiing van de in het bestelproces de verkoper afleveradres prevaleren transactie.

5.2 Stuurt de scheepvaartmaatschappij stuurde de goederen terug naar de verkoper als een levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten voor de mislukte levering. Dit geldt niet als de klant een aandoening die heeft geleid tot de onmogelijkheid van de levering niet vertegenwoordigen of wanneer hij tijdelijk werd verhinderd het aanvaarden van de aangeboden dienst, tenzij de verkoper bekend zijn prestaties een redelijke tijd van tevoren gehad. Bovendien is dit niet van toepassing is ten aanzien van de kosten van de mailing aan de koper als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht effect. Voor de kosten voor het terugzenden van het doel verklaring in de intrekking van de verkoper regeling geldt voor het herroepingsrecht meer effectief uit te oefenen door de klant.

5.3 Pickup is niet mogelijk om logistieke redenen.

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper van tevoren, behoudt hij zich het eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de koopprijs verschuldigd.

7) Aansprakelijkheid Defect (Garantie)

7.1 Als de goederen defect is, de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

7.2 De klant wordt verzocht de geleverde goederen met duidelijke transportschade aan de bezorger te eisen en aan de aanbieder hiervan in kennis. de klant niet te doen, dit heeft geen effect op zijn wettelijke en contractuele garantie.

8) Aflossing Van Coupons Actie

8.1 Certificaten door de verkoper uitgegeven als onderdeel van promoties met een zekere geldigheid gratis en kan worden gekocht door de klant kan niet worden gekocht (de “Promotie Certificates”) kan alleen in de online winkel van de verkoper en worden ingewisseld in de aangegeven periode.

8.2 Actie Vouchers kunnen alleen worden ingewisseld door de consument.

8.3 Afzonderlijke producten kunnen van de voucher campagne, mits een geschikte beperking van de inhoud van de promotiecode resultaten.

8.4 Actie Coupons kunnen alleen worden ingewisseld voorafgaand aan de voltooiing van het bestelproces. Een toewijzing is achteraf niet mogelijk.

05.08 per bestelling slechts één promotiecode kan altijd worden ingewisseld.

8.6 De waarde van de goederen wordt ten minste het bedrag van de promotionele code. Een eventueel restant krediet zal niet worden terugbetaald door de verkoper.

8.7 Gepresenteerd de waarde van de promotiecode de bestelling niet kan voor de regeling van het verschil een van de andere betalingswijzen die door de verkoper wordt geselecteerd dekken.

8.8 De activa van een promotiecode zal de betaalde rente, hetzij in contanten te dragen.

8.9 promotiecode niet terugbetaald wanneer de klant de bon geheel of gedeeltelijk betaalde goederen terug naar het beroep van het herroepingsrecht.

8.10 De actie Voucher is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdend karakter, te betalen aan elke houder die de promotiecode inwisselen in de online winkel van de verkoper. Dit geldt niet als de verkoper nalatige onwetendheid van de niet-toestemming van de arbeidsongeschiktheid of het ontbreken van een representatie van een dergelijke eigenaar heeft weet of grof.

9) Toepasselijk Recht

9.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de wetten op de internationale verkoop van goederen van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de partijen. Voor consumenten, deze keuze van de wet geldt alleen voor zover de bescherming wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wet van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

9.2 Daarnaast is deze keuze van het recht met betrekking tot het wettelijk recht niet op consumenten die partij zijn bij het sluiten van de overeenkomst een lidstaat van de Europese Unie, die als enige woonplaats en afleveradres op het moment dat het contract werd buiten de Europese Unie gesloten zijn.

10) Bevoegdheid

Als de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde, de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is het bedrijf van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is het bedrijf van de verkoper bij uitsluiting bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of vorderingen uit hoofde van de overeenkomst van de handel van de klant of beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. De verkoper is echter recht in de bovengenoemde gevallen, in ieder geval, de vestigingsplaats van de klant te bellen.

11) Alternative Dispute Resolution

11.1 De Europese Commissie is op het internet op de volgende link een platform voor online geschillenbeslechting klaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als een centraal punt voor de out-of-beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkopen of diensten, waarbij een consument betrokken is.

11.2 De verkoper is niet verplicht deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voordat een consument arbitrage lichaam klaar.