Afdruk

Future Pilot LTD
Lordou Vyronos 61-63
6023 Larnaca
Cyprus

Telefoon: +35799282487
E-mail: mail@mrcardboard.eu

Registratienummer:ΗΕ415459

Verkoop fiscaal identificatienummer volgens § 27a Wet op de omzetbelasting: CY10415459X

Platform van de Europese Commissie over online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr

We zijn niet verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voordat een consument arbitrage lichaam klaar.

Beperking van aansprakelijkheid voor interne inhoud
De inhoud van onze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en naar ons beste weten. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, volledigheid of juistheid van de pagina’s.

In overeenstemming met sectie 7, para. 1 van de TMG (Telemediengesetz – Tele Media Act door Duits recht), wij als dienstverleners zijn aansprakelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met algemene wetten. Op grond van de hoofdstukken 8 tot 10 van de TMG zijn wij als serviceproviders echter niet verplicht toezicht te houden op externe informatie die op onze website wordt aangeboden of opgeslagen. Zodra we ons bewust zijn geworden van een specifieke overtreding van de wet, zullen we de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen. Elke aansprakelijkheid ter zake kan alleen worden aangenomen vanaf het moment dat de inbreuk ons ​​bekend wordt.

Beperking van aansprakelijkheid voor externe links
Onze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Aangezien de inhoud van deze websites niet onder onze controle valt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke externe inhoud. In alle gevallen is de aanbieder van informatie van de gelinkte websites aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de verstrekte informatie. Op het moment dat de links werden geplaatst, waren geen inbreuken op de wet voor ons herkenbaar. Zodra een overtreding van de wet ons bekend wordt, zullen we de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten
De inhoud en werken die op deze website worden gepubliceerd, worden beheerst door de auteursrechtwetgeving van Duitsland. Elke vermenigvuldiging, bewerking, distributie of elke andere vorm van gebruik buiten de reikwijdte van de auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of auteurs in kwestie.

Afbeeldingen
http://www.heise.de/
http://techcrunch.com/
http://www.spiegel.de/
http://www.wired.de/
http://play.google.com/store/
http://stocksnap.io/
http://unsplash.com/
http://www.freepik.com/

Aanvullende opmerkingen
Google Cardboard is een handelsmerk van Google Inc.