Återgång politik

B2C Konsumenterna har rätt till en ångerrätt enligt följande villkor, där konsumenten är en fysisk person som går in i en transaktion för ändamål som kan hänföras främst varken kommersiellt eller oberoende yrkesverksamhet:

A. Avbokning

Uttag

Du måste dra sig ur detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl.

Karenstiden är fjorton dagar från den dag, har slutprodukter träds av dig, eller en representant för din tredje part, dock ej transportföretaget och har.

Att utöva din rätt, måste du (VR KING GmbH, Liebermannstr. 30, 30926 Seelze, Tyskland, Tel. +49 30 9210 9162, e-post: mail@mrcardboard.eu) med hjälp av en entydig förklaring (t ex. en avsänts per post brev eller e-post) om ditt beslut att dra sig ur detta avtal, informera. Du kan göra det med hjälp av den bifogade standardblankett, men är inte obligatoriskt.

det gjorde att skydda karenstiden är tillräckligt att du skickar meddelande om utövandet av ångerrätten före tidsfristen tillbakadragande.

Effekter av tillbakadragande

Om du frånträda detta avtal har vi lagt alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår från det faktum att du har valt en annan metod för leverans än vi erbjuda billigaste Standard har) omedelbart och återbetala senast inom fjorton dagar från den dag då underrättelsen mottogs om din uppsägning av detta avtal med oss ​​på. För denna återbetalning, använder vi samma betalningssätt som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen kommit överens om annat; i alla fall du kommer att debiteras avgifter på grund av denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi fått tillbaka varan, eller tills du har visat att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som kommer först.

Du måste omedelbart och under alla omständigheter inte senare än fjorton dagar från den dag då de meddelar oss om någon uppsägning av detta avtal till oss eller att passera returnera varorna. Tidsfristen är uppfyllt om du skickar varan innan två veckor.

De bär den direkta kostnaden för att skicka tillbaka varan.

Du behöver bara betala för värdeminskning av varorna om värdet förlusten beror på en nödvändig för att förvissa sig, egenskaper och funktion godshanterings.

Uteslutning eller förtida uppsägning av tillbakadragande

Ångerrätten gäller inte konsumenter som är part när avtalet ingicks någon medlemsstat i Europeiska unionen, vars enda bostad och leveransadress vid den tidpunkt då avtalet ingicks utanför Europeiska unionen.

Allmän information

1) Vänligen undvika skador och kontaminering av produkten. Skicka tillbaka varan vänligen i originalförpackning med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter till oss. Använd vid behov ett skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, ange ett lämpligt paket för adekvat skydd mot transportskador.
2) Sänd varorna vänligen inte ofria för oss.
3) Observera att ovanstående punkterna 1-2 är inte en förutsättning för ett effektivt utövande av rätten.

B. Blankett

Om du vill häva avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka.

till

VR KING GmbH
Liebermannstr. 30
30926 Seelze
Tyskland
E-post: mail@mrcardboard.eu

Meddelar härmed (s) Jag / vi (*) frånträda mitt / vårt (*) avtal som ingåtts om köp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänster (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställas på (*) ____________ / mottogs den (*) __________________

________________________________________________________
av / namn av konsumenten (er)

________________________________________________________
Adress / konsument (er)

________________________________________________________
Signatur / konsument (s) (endast för meddelande på papper)

_________________________
datum

(*) Stryk det som är lämpligt